نیم

اعضای هیئت مدیره

عضو تیم

نادم خان

مهندس ارشد

روزالی استوارت

مهندس ارشد

ارمان خان

معماری

استنفورد سارجنت

مهندس جوان

متیو هوارد

مهندس سرآشپز

کاترین کانن

مهندس ارشد

شانتل پارادیس

مهندس ارشد