نیم

اعضای هیئت مدیره

عضو تیم

member
نادم خان

مهندس ارشد

روزالی استوارت

مهندس ارشد

team
ارمان خان

معماری

استنفورد سارجنت

مهندس جوان

متیو هوارد

مهندس سرآشپز

کاترین کانن

مهندس ارشد

team
شانتل پارادیس

مهندس ارشد

X